Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie ogłasza

NABÓR KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ.

Zasady naboru oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie Kolegium Sędziów, http://kskrosno.pl/ . Ankietę oraz zaświadczenie kandydata o niekaralności prosimy składać do dnia 31.12.2014 r. na adres:

KOLEGIUM SĘDZIÓW OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W KROŚNIE, ul. Bieszczadzka 1, skr. poczt. 109, 38-400 Krosno
Podziel się tą informacją ze znajomymi: