altPrzypominamy, że 6 marca mija termin zgłaszania chętnych na kurs opieki przed medycznej. Chętni na kurs zgłaszają się pisemnie, emailem lub telefonicznie. Zgłoszenie winno zawierać: nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, nazwę klubu. Jednocześnie informujemy, że ważność "Certyfikatu" wynosi dwa lata. Przewidywana opłata za kurs wysokości 40 zł od osoby. Uczestnicy kursu otrzymają stosowne zaświadczenie - certyfikat o ukończeniu kursu oraz dwudaniowy obiad.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: