Informacja z posiedzenia Zarządu z dnia 22 maja 2015 roku

Zarząd przypomina, że zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich, musi być wpisany na listę zawodników zatwierdzoną przez OZPN, a w razie konfrontacji musi okazać dowód tożsamości. Dowodem tożsamości w tym przypadku może być oprócz dowodu osobistego dokument tożsamości ze zdjęciem tj. paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka, a także karta chipowa itp.


Trenerzy instruktorzy obowiązani są na żądanie sędziego osobiście stawić się przed meczem w szatni sędziowskiej w celu okazania uprawnienia - licencji. W przypadku niedopełnienia tego wymogu przez klub sędzia zobowiązany jest prowadzić zawody a fakt ten opisać w sprawozdaniu z zawodów.

Pozostałe ustalenia:

- W dniu 17 lipca (piątek) 2015 o godz. 16,30 w restauracji "Elwit" Krosno ul. Zręcińska odbędzie się Robocza Narada z Prezesami Klubów. Głównym tematem narady będą proponowane zmiany w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN od sezonu 2015/2016.

- Od sezonu 2015/2016 do rozgrywek klasy "A" seniorów przyjęta została drużyna KS "Ekoball" Sanok.

- W przypadku udziału w dwóch ostatnich meczach "nieuprawnionego zawodnikach - pod fałszywym nazwiskiem", drużyna będzie ukarana zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2014/2015 paragraf 15 pkt.18.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: