UCHWAŁA NR 49/07/2015 Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie z dnia 10.07. 2015 roku.Działając na podstawie § 33 ust. 8 Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie Zarząd OZPN w Krośnie, w oparciu o § 13 pkt. 8. lit c
, Regulaminu Rozgrywek Podkarpackiego ZPN na sezon 2015/2016 zobowiązuje się kluby do dostarczenia sędziemu przed meczem oprócz dokumentów wymienionych w/w punkcie także dokumenty tożsamości z aktualną fotografią wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania w zawodach we wszystkich klasach rozgrywkowych i kategoriach wiekowych.


W przypadku braku zawodnika w momencie rozpoczęcia zawodów, dokument tożsamości kierownik drużyny dostarcza sędziemu w przerwie zawodów. Brak dokumentu tożsamości czyni zawodnika nieuprawionego i sędzia nie może go dopuścić do gry.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Podziel się tą informacją ze znajomymi: