Uprzejmie zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich kandydatur na Kurs Sędziów Piłki Nożnej. Kurs planujemy zorganizować początkiem 2016 roku. Prosimy w terminie 31.12.2015 roku o dostarczenie potrzebnych dokumentów: podanie i oświadczenie o niekaralności. Można przesłać emailem, faksem, pocztą lub dostarczyć do naszego biura . Zapraszamy ! pobierz dokumenty