Wnioski o licencje trenerskie, należy składać do dnia 19 lutego 2016r. Wnioski złożone w w/w terminie będą rozpatrywane w trybie zwyczajnym. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej zgodnie z & 11 Uchwały nr VII/105 z dnia 08 czerwca 2015r. wynosi:


PZPN A w trybie zwyczajnym 300 zł. za 3 lata

UEFA B, UEFA C, PZPN B w trybie zwyczajnym 150 zł. za 3 lata


Opłatę za przyznanie/przedłużenie licencji uiszcza trener występujący o przyznanie. Wnioski o licencje złożone po 19 lutego 2016r. będą potraktowane jako złożone w terminie nadzwyczajnym, co wiąże się z opłatami wynikającymi z § 15 Uchwały nr VII/115 z dnia 08 czerwca 2015r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia zawodów do klasy Okręgowej włącznie, natomiast PZPN B do A klasy włącznie. Niedotrzymanie terminów, może powodować brak licencji trenerów UEFA B w pierwszych meczach rundy wiosennej.

Sekretarz
Komisji Licencji Trenerskich
Henryk Rożek
Podziel się tą informacją ze znajomymi: