podkarpackizpn logo


Wydział Szkolenia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej informuje, iż jest w trakcie organizacji kursu
Trenerów UEFA –C w Krośnie
Kurs rozpocznie się w pierwszej dekadzie stycznia i odbędzie się w 5 sesjach weekendowych, zakończonych egzaminem 


Całkowity koszt kursu 1200 zł. (w tym materiały szkoleniowe oraz sprzęt sportowy), możliwość rozłożenia płatności na 2 raty.


Absolwent kursu otrzymuje dyplom oraz licencję trenera UEFA C


Licencja Trenera UEFA C upoważnia do prowadzenia drużyn seniorskich w rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki ZPN i inne Związki do A klasy włącznie oraz dzieci do 12 roku życia.


Wszyscy chętni są zobowiązani do wypełnienia stosownego wniosku i przesłanie e-mailem na adres, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wniosek ten traktowany jest jako wstępna deklaracja.


W razie pytań Henryk Rożek, tel. 505 272 704 po godz. 15.00


Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C


1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
  1. ma ukończone 18 lat,
  2. posiada minimum wykształcenie średnie,
  3. legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
  4. przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
  5. złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
  6. złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  7. złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ

Podziel się tą informacją ze znajomymi: