Informuję, że na stronie internetowej OZPN zostały zamieszczone terminarze rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2016/2017 z podanymi przez kluby godzinami rozpoczęcia zawodów.
Podany termin i godzina rozpoczęcia zawodów może być zmieniona przez klub do 28.02.2017, informując pisemnie lub e-mailem biuro OZPN.

Dokonanie zmiany godziny meczu w późniejszym terminie może odbyć się na zasadzie; że klub sam powiadamia przeciwnika i Wydział Gier o dokonanej zmianie podanej w terminarzu. Zmianę można dokonać na 14 dni przed terminem. Późniejsza zmiana może być dokonana za zgodą przeciwnika i opłaceniu opłaty regulaminowej na rzecz OZPN: seniorzy 200,- zł za drużyny młodzieżowe opłata wynosi 100,- zł.

Przypominam, że wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być wpisani i uprawnieni w systemie EXTRANET. Udział w zawodach zawodnika niewpisanego do systemu i nieuprawnionego do danej klasy rozgrywkowej spowoduje weryfikację meczu walkowerem.

Od sezonu 2017/2018 wszystkie klasy i grupy rozgrywkowe także trampkarze i młodziki będą prowadzone w systemie EXTRANET. W związku z powyższym zobowiązuje się kluby do wpisywania wszystkich zawodników do systemu. Klub, który nie ma jeszcze dostępu do EXTRANETU zobowiązany jest do pobrania w biurze formularzy wypełnienia i ich dostarczenia.

Przewodniczący
Wydziału Gier
OZPN Krosno
Mieczysław Kilar
Podziel się tą informacją ze znajomymi: