30 marca 2017 roku odbyło się już drugie w tym sezonie spotkanie władz Zarządu OZPN Krosno z sędziami wszystkich grup szkoleniowych przynależnych do naszego związku (Sanok, Brzozów, Krosno, Jasło).
Władze związku reprezentowali prezes OZPN Krosno Wojciech Sokołowski oraz wiceprezes Krzysztof Buba. Omawianymi tematami były m.in. organizacja turnieju sędziów, omówienie przeprowadzonych przez władze OZPN Krosno spotkań w poszczególnych powiatach z klubami przed runda wiosenną, tym samym przekazano cenne uwagi i spostrzeżenia przedstawicieli klubów względem sędziów i ich zachowań, zwrócono uwagę na konieczność umieszczania wpisów dotyczących uwag przedstawicieli klubów w tym np. kontuzji zawodników, zachowania służb porządkowych i innych zdarzeń, zarówno w dokumentacji "papierowej" jak i systemie extranet.

Prezes OZPN, powiadomił również o utworzeniu wolontariackiej grupy "sędziów seniorów" oraz ich ogólnej roli w pomocy młodym adeptom sztuki sędziowskiej, podziękował sędziom za w wielu przypadkach darmowy udział i prowadzenie meczy w ramach akcji Piłkarska Zima OZPN Krosno.

Następnie wiceprezes Krzysztof Buba przedstawił wstępne pomysły na nowy sposób rozliczania delegacji sędziowskich bezpośrednio przez Związek, a nie każdy klub z osobna.

Zanotowano również sugestie sędziów do regulaminu dotyczące pełnienia funkcji opieki medycznej. Po przerwie szkolenie sędziowskie z zakresu ochrony wizerunku sędziego, mobingu i presji wywieranej przez niektórych zawodników, trenerów i działaczy oraz sposobu zachowania się sędziów w takich przypadkach przeprowadził i na przykładach wideo omówił Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Stęchły.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: