Podkarpacki Związek Piłki Nożnej wspólnie z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Krośnie informuje, że został przedłużony termin zapisów na kurs trenerów Grassroots C, który będzie organizowany w Krośnie. Zgłoszenie są przyjmowane do 06.08.2017r. tylko poprzez platformę PZPN24.pl.
Kandydaci , którzy złożyli wnioski w wersji papierowej muszą dodatkowo wysłać zgłoszenie poprzez platformę PZPN24.pl Wpłatę za kurs kandydat uiszcza dopiero wtedy, kiedy otrzyma informację o zakwalifikowaniu na kurs.
• GRASSROOTS C
KURS TRENERSKI UEFA C ZAJĘCIA WEEKENDOWE (70 godz., 4 weekendy)
Termin: 12.08.2017 – 12.11.2017
W sprawie powyższego kursu kontakt wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl
Instrukcja logowania na stronie internetowej Podkarpackiego ZPN
Całkowity koszt kursu 800,00 zł. + opłata za sprzęt sportowy i materiały szkoleniowe
Miejsce: Krosno
Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kurs Grassroots C
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
b. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
c. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
d. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
do czynności prawnych.
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,
1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i
1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

W razie pytań mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 505 272 704
Trener Koordynator
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Henryk Rożek

Podziel się tą informacją ze znajomymi: