2 lutego podczas spotkania noworocznego mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami klubów działających na terenie funkcjonowania naszego Związku.
Niezwykle miło było nam gościć na nim również bardzo liczną szanowną delegację przedstawicieli Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie oraz Prezesów pozostałych okręgów z terenu podkarpacia za co szczególnie dziękujemy. Spotkanie oficjalnie rozpoczął Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie Wojciech Sokołowski. W krótkim wystąpieniu podsumował najważniejsze projekty realizowane w roku poprzednim, takie jak m.in. reorganizacja rozgrywek poprzez likwidacje C klasy czy organizacja Gali Jubileuszu 40-lecia OZPN Krosno. Prezes przedstawił krótko informacje o oszczędnościach jakie udało się wygospodarować w tym czasie. W swoim podsumowaniu wspomniał również o sukcesie kadry 2005/2006, która zdobyła tytuł mistrza woj. podkarpackiego w roku poprzednim i planach dalszego prowadzenia obserwacji młodych piłkarzy w naszym terenie.Kilkunastu zasłużonych działaczy otrzymało odznaczenia, wśród których m.in. złotymi odznakami Podkarpackiego ZPN nagrodzono Edytę Hasiak oraz Janusza Lenika, a Honorową Odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej z rąk własnego syna Wojciecha Stefanika otrzymał Kazimierz Stefanik. W szczególny sposób uhonorowano także Andrzeja Włodarskiego, obecnego członka zarządu, który w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia pracy na rzecz OZPN w Krośnie, a bukietem kwiatów uczczono przewodniczącego Kolegium Sędziów OZPN Krosno - Macieja Błachańca obchodzącego tego dnia urodziny.
W kuluarach można było porozmawiać również o projekcie rozliczeń delegacji sędziowskich przez Związek /do 4 lutego można było składać swoje deklaracje chęci przystąpienia do proponowanego nowego systemu rozliczeń/, dalszych planach i wymienić swoje spostrzeżenia czy dokonać wstępnych rozmów transferowych między klubami. Przedstawicielom klubów rozdano apteczki pierwszej pomocy oraz regulaminy stadionowe, a także oznaczenia punktów medycznych z tworzywa PCV. Produkty te sfinansowano z oszczędności jakie udało się wygospodarować i w ten sposób przekazać na rzecz klubów piłkarskich.Podziel się tą informacją ze znajomymi: