[WAŻNE]
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie informuje, że w dniu 23 luty 2018 roku na posiedzeniu Zarządu podjęta została ostateczna decyzja o przystąpieniu naszego Związku do realizacji programu rozliczeń delegacji sędziowskich przez OZPN Krosno.
Na chwilę obecną deklarację przystąpienia do programu wyraziło 85 ze 130 klubów członkowskich zrzeszonych w związku. Mając na uwadze dobro klubów Zarząd OZPN Krosno podjął decyzje o wydłużeniu okresu złożenia deklaracji przystąpienia do projektu do dnia 07 marca 2018 roku. Po tym terminie lista uczestników zostanie definitywnie zamknięta i nie będzie możliwości do dołączenia do programu (ewentualne dołączenie dopiero po zakończeniu rundy wiosennej).

Przypominamy jednocześnie, że wspomniany program obowiązuje do końca 2018 r. Po tym okresie zostanie przeprowadzona dokładna analiza działania projektu i podjęta decyzja przez Zarząd o jego ewentualnym kontynuowaniu (kluby każdorazowo będą musiały złożyć deklarację o przystąpieniu do programu w kolejnych latach). W drugiej połowie miesiąca marca 2018 roku każdy z klubów uczestniczących w projekcie otrzyma całość dokumentacji wraz notą obciążającą z wyliczoną wstępną kwotą za obsługę sędziowską w rundzie wiosennej 2018 roku, którą należy wpłacić na wskazane w nocie konto w terminie nieprzekraczalnym do 15 kwietnia 2018 roku.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Związku.
Wszelkie materiały, dokumenty związane z projektem będą w najbliższym czasie opublikowane na stronie internetowej OZPN Krosno w dziale "do pobrania".
Podziel się tą informacją ze znajomymi: