Informuję Panów Prezesów, że w systemie EXTRANET zostały sporządzone terminarze wszystkich klas rozgrywkowych na rundę wiosenną sezonu 2021/2022.
Zobowiązuję Prezesów klubów o wpisanie terminów i godzin meczów jako gospodarz. Prezesi drużyn przyjezdnych mają obowiązek akceptacji proponowanych godzin. Proponowane godziny i terminy należy zamieścić najpóźniej do 28 lutego 2022 roku.
Wszystkie dokonywane zmiany należy dokonywać w systemie EXTRANET. Przypominam, że po zamieszczeniu godzin meczów zmian można dokonać na 14 dni przed terminem meczu. Poniedziałek jest 13 dniem i wymaga zgody przeciwnika. Brak akceptacji zmiany przez kierownictwo klubu gości na 10 dni przed terminem będzie uznawane jako akceptacja proponowanej zmiany.

Przewodniczący
Zespołu Orzekającego nr 3
Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN
Mieczysław Kilar
.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: