Zniesienie ograniczeń w zakresie sportu.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii. Niemal wszystkie obowiązujące limity oraz regulacje w zakresie sportu zostały zniesione.  

Na uwadze należy mieć kwestię zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej. Wciąż w mocy pozostał obowiązek noszenia maseczek
w obiektach przeznaczonych na potrzeby sportu. Przypominamy zarazem, że nie dotyczy on w trakcie trwania zawodów uczestniczących w nich sędziów, trenerów oraz zawodników.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: