Szanowni Państwo !
Przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące zawodników ukraińskich poza limitami piłkarzy spoza Unii Europejskiej
Ukraińscy piłkarze nie będą wliczani w limity obcokrajowców spoza Unii Europejskiej w polskich klubach we wszystkich ligach.
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w zakresie stosowania postanowień znowelizowanych uchwał:
nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej,
 nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN wyjaśnia, co następuje:
Ad. 1

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN, postanowienia par 35 nie mają zastosowania w odniesieniu do zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Oznacza to m.in.
możliwość potwierdzania do klubów i uprawniania do gry zawodników o statusie amatora, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej;

Brak obowiązku przedstawiania przez kluby, w trakcie procedury uprawniania zawodnika do gry, dokumentów potwierdzających legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP; niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej;

Brak obowiązku informowania przez kluby o zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej.
Ad. 2

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN zawodnicy posiadający obywatelstwo ukraińskie nie będą uwzględniani w limicie zawodników spoza obszaru UE mogących występować równocześnie na boisku w trakcie poszczególnych meczów, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej.
Jednocześnie należy podkreślić, że postanowienia z zakresu szeroko rozumianej kwestii Międzynarodowych Certyfikatów Transferowych (ITC), pozostające w wyłącznej gestii FIFA, nie uległy zmianie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami:
Certyfikat nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia;
W przypadku braku odpowiedzi federacji zagranicznej na wystąpienie o wydanie certyfikatu w ciągu 7 dni, liczonych od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub, wystawiany jest tzw. certyfikat tymczasowy (provisional),
W przypadku zawodnika profesjonalnego, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu FIFA TMS.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;
W przypadku zawodnika amatora, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu Extranet.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;

W przypadku zawodnika, który nigdy nie uczestniczył w jakichkolwiek rozgrywkach wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez federację kraju pochodzenia. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, czas oczekiwania na wymagane potwierdzenie nie jest aktualnie możliwy do określenia;

W przypadku zawodnika nieletniego wymagane jest przeprowadzenie specjalnej, indywidualnej procedury określonej w FIFA RSTP (FIFA Regulations on Status and Transfer of Players).
Niezależnie od powyższego informujemy, że aktualnie trwają konsultacje pomiędzy PZPN a FIFA dot. umożliwienia stosowania specjalnych procedur w zakresie pozyskiwania zawodników z Ukrainy. O ich efektach i przyjętych rozwiązaniach poinformujemy w odrębnej korespondencji.
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
Podziel się tą informacją ze znajomymi: