Szanowne Panie i Panowie Prezesi Klubów - pragniemy wszystkim drużynom z naszego Podokręgu zapewnić obsadę sędziowską w pełnym 3-osobowym składzie arbitrów, jednak tak jak w latach poprzednich, spotykamy się z problemem nakładania godzin rozgrywania zawodów, a jak wiadomo dzień staje się coraz krótszy i problem będzie narastał. W związku z tym, łączenie sędziów na dwa mecze jednego dnia stanie się niemożliwe w sytuacji rozgrywania meczów rozpoczynających się w godzinach 12:00-13:30.
Zwracamy się do Państwa z prośbą i apelem, jeśli to tylko możliwe, o przesunięcie tylko p a ź d z i e r n i k o w y c h - n i e d z i e l n y c h godzin rozgrywania meczów na godzinę 11:00 (już wiele meczów jest tak zaplanowanych) i 14:00/14:30 (głównie tych, które są obecnie zaplanowane na godzinę 13:00), co spowoduje możliwość łączenia tych zawodów. Jak pokazuje statystyka meczów w tym sezonie, niemal wszystkie zawody rozgrywane o godzinie 11:00 miały zapewnioną 3-osobową obsadę sędziowską, a najbardziej dotknięte brakiem pełnej trójki sędziowskiej były mecze o 13:00. Ze swojej strony zrobimy wszystko, aby nie wysyłać tylko jednego sędziego na zawody seniorów lub w sytuacjach szczególnych żadnego z nich (w takim przypadku Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego głównego oraz dwóch kandydatów na sędziów asystentów i taki mecz musi się odbyć bez sędziów związkowych).

Kolegium Sędziów Krosno
Podziel się tą informacją ze znajomymi: