Komisja ds. Licencji Klubowych uprzejmie informuje, o konieczności złożenia wniosku licencyjnego w celu przyznania licencji dla klubu na sezony : 2023/2024
i 2024/2025.

Termin składania wniosków upływa z dniem 26 czerwca 2023 roku, po tym terminie wniosek nie zostanie rozpatrzony.
Komisja zaleca składanie wniosków w wersji papierowej drogą listową (adres : PPN w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1, skrytka pocztowa – 109) lub osobiście w biurze PPN w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 pok. 508.
W związku z wydaniem licencji proszę również dokonywać wpłat tytułem: za wydanie licencji dla klubu - wpisać nazwę klubu.
Opłaty za wydanie licencji :
- klasa ,,O” - 200,00 zł,
- klas ,,A” i ,,B”- 100,00 zł,
Uwaga : kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe wpłacają – 100,00 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto w Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie
Na konto : 28 1240 4751 1111 0010 9611 6194
Dowód wpłaty należy dołączyć do dokumentów licencyjnych.Przewodniczący
Komisji ds. Licencji Klubowych
PPN w Krośnie
Stanisław Jagieła
(-)

Wszystkie dokumenty licencyjne można pobrać z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA
Podziel się tą informacją ze znajomymi: