Biuro Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej wzorem ubiegłego roku przypomina, że w związku z kończącym się w dn. 31.12.2023 r. okresie wypożyczenia niektórych zawodników, Kluby, które zamierzają przedłużyć transfer czasowy zawodnika mogą to zrobić sporządzając aneks do wcześniej zawartej umowy transferowej.
Aneks taki będzie przyjęty bezpłatnie pod warunkiem dostarczenia go do Biura Związku (w formie skanu lub osobiście) w terminie 7 dni od daty podpisania zgodnie z §22 ust. 3 i 4 oraz §26 ust. 2 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

Każdy aneks dostarczony po 14 stycznia, a więc także dostarczony przy rejestracji zawodników przed startem rundy wiosennej będzie traktowany jako nowy transfer czasowy co skutkować będzie pobraniem opłat za potwierdzenia zawodnika pozyskiwanego na zasadzie transferu czasowego a także koniecznością zawarcia nowej umowy transferu czasowego pomiędzy klubami.

Przykładowe dokumenty są do pobrania ze strony internetowej Związku oraz w dziale do pobrania na naszej stronie
Podziel się tą informacją ze znajomymi: