Przedstawiamy garść informacji w kontekście zimowego okienka transferowego, które zostało otwarte 1 lutego 2024 r.
TRANSFERY KRAJOWE (ZIMA)

1. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów III, IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych oraz lig młodzieżowych w zimowym oknie transferowym rozpoczyna się od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.

2. Zawodnicy, którzy posiadają status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do zakończenia najbliższego tzw. zimowego okresu transferowego, a następnie uprawnieni do gry.

3. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia zimowego okresu transferowego posiadają status zawodnika wolnego (mieli ważną deklarację gry amatora / kontrakt do 30.06.2023 r i nie mieli podpisanej deklaracji / kontraktu na sezon 2023/2024), mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

4. Zawodnicy, którzy przez ostatnie 12 miesięcy nie rozgrali żadnego oficjalnego meczu mistrzowskiego bądź pucharowego mogą być potwierdzeni przez klub pozyskujący przez cały okres trwania rozgrywek. Takich zawodników nie obowiązuje okno transferowe, aby pozyskać takiego zawodnika potrzebna jest podpisana deklaracja gry amatora lub kontrakt na bieżący sezon w klubie pozyskującym.


Wszystkie zmiany przynależności klubowej zawodników dokonywane
są wyłącznie poprzez system Extranet.

TRANSFERY ZAGRANICZNE (przychodzące) – SENIORZY

1. W przypadku pozyskiwania przez klub zawodników o statusie profesjonalisty, klub musi posiadać dostęp do systemu FIFA TMS. W celu nadania uprawnień i utworzenia konta w systemie proszę o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W przypadku zawodników, którzy w Polsce będą mieli status amatora, wniosek o transfer należy złożyć w systemie Extranet. Do wniosku należy dołączyć skan deklaracji gry amatora oraz skan dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnika (paszport lub dowód osobisty w formacie PDF). Na podstawie złożonego wniosku, PZPN występuje do Federacji zagranicznej za pośrednictwem FIFA TMS.

3. W przypadku otrzymania informacji zwrotnej od Federacji zagranicznej, iż dany zawodnik nigdy nie był zarejestrowany, bądź nie grał w ostatnich miesiącach, PZPN będzie Państwa informować drogą mailową o możliwości pierwszej rejestracji danego zawodnika (bez konieczności posiadania certyfikatu).

TRANSFERY ZAGRANICZNE – NIELETNI
(od 10 do 18 roku życia)

Zgodnie z Art. 19 przepisów FIFA dotyczących Statusu i Transferu Zawodników, transfer zawodników dozwolony jest tylko w przypadku ukończonych 18 lat przez zawodnika. Obowiązują jednak wyjątki od powyższej zasady, którymi są:
- emigracja rodziców ze względów niepiłkarskich;
- transfer zawodnika powyżej 16. roku życia z terenu Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- transfer przygraniczny (Zawodnik mieszka w odległości 50 km od granicy Polski, klub pozyskujący mieści się w odległości 50 km od tej granicy);
- pobyt w Polsce powyżej 5 lat;
- przeprowadzka z przyczyn humanitarnych z rodzicami;
- przeprowadzka z przyczyn humanitarnych bez rodziców;
- wymiana uczniowska lub studencka.
Klub jest zobowiązany do uzyskania zgody na pozyskanie zawodnika nieletniego, którą na mocy upoważnienia wydaje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Niezbędne jest złożenie wniosku za pośrednictwem systemu extranet oraz załączenie KOMPLETU wymaganych dokumentów. W przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, oprócz danego dokumentu klub jest zobowiązany do przekazania egzemplarza przetłumaczonego na język polski lub angielski – nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.

W przypadku zawodników do 10. roku życia certyfikat ITC nie jest wymagany i rejestracja odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego w systemie Extranet.
Przewodniczący Komisji Gier PPN w Krośnie
Mieczysław Kilar


Pełny dokument do pobrania także tutaj: Pobierz
Podziel się tą informacją ze znajomymi: