Kierownik Grupy Szkoleniowej Krosno kol. Leszek Śnieżek informuje o pierwszym spotkaniu sędziów z grupy krośnieńskiej, które opdbędzie się dnia 6 sierpnia (czwartek) w Sali Starostwa Powiatowego (nr 308).


Kol. Tadeusz Kasprzyk przypomina wytypowanym sędziom asystentom grupy krośnieńskiej o szkoleniu, które zgodnie z planem odbędzie się na stadionie MOSiR w Krośnie dnia 31.07.2009 o godzinie 18:00, na szkoleniu sędziowie poddani będą wcześniej zapowiedzianemu sprawdzianowi pisemnemu.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: