W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu odnośnie kursu instruktorów sportu piłki nożnej część specjalistyczna podajemy dalsze informację:

•termin kursu marzec – maj 2010r.

•miejsce PWSZ w Krośnie, Karpaty Krosno

•koszt kursu 850 zł (studenci PWSZ – 680 zł)

•spotkanie organizacyjne 6.03.2010r godz. 9.00 siedziba OZPN Krosno ul. Bieszczadzka 1 pok. 508, V piętro OBECNOŚC OBOWIĄZKOWA

•I zajęcia 7.03.2010r. godz. 9.00-15.00 PWSZ Turaszówka

•na pierwsze spotkanie należy donieść: zaświadczenie lekarskie, 2 zdjęcia, ksero ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia uczelni wychowania fizycznego (nie dotyczy studentów kierunku wychowanie fizyczne), kwotę na uiszczenie opłaty
Podziel się tą informacją ze znajomymi: