Zapraszam sędziów do zapoznania się z Regulaminem Awansów i Spadków oraz Aneksem nr 1 do niego przed egzaminami, które mają się odbyć w pierwszej połowie września. Regulamin dotyczy wszystkich sedziów od klasy okręgowej do klasy C.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: