leftOkręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2010 (sobota) o godz. 10,00 na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ul. Wyspiańskiego (Turaszówka) odbędzie się Kursokonferencja trenerów i isntruktrów piłki nożnej.
Ramowy program
kursokonferencji:

godz. 10,00 Otwarcie – przedstawienie programu.

godz. 10,15 Kreatywne nauczanie działań
taktycznych – prof. Henryk Duda,

godz. 11,30 Doskonalenie koordynacji ruchowej w
formie gier i zabaw – zajęcia praktyczne ,
trener I klasy mgr Grzegorz Raus.

godz. 12,30 – Nauczanie ataku szybkiego,
zajęcia praktyczne – trener I klasy Albin Mikulski.

godz. 14,10 Zakończenie kursokonferencji – obiad,
rozdanie zaświadczeń potwierdzających udział
w Kursokonferencji.
Zainteresowanych trenerów i instruktorów prosimy o potwierdzenie udział do dnia 28 listopada 2010 roku, telefonicznie na numer OZPN Krosno, z deklaracją wpisowego 20 zł., które należy uiści w dniu kursokonferencji przy podpisie listy obecności.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: