leftPodkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie ogłasza nabór na kurs instruktora piłki nożnej.

- czas rozpoczęcia kursu – czerwiec 2011

- do realizacji 50 godz./ 150 godz specjalizacja

- przewidywany koszt całości 1500 zł.Kryteria przyjęcia


- wykształcenie minimum średnie

- zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia.

Kryteria ukończenia kursu instruktora piłki nożnej

- obecność – poniżej 75 % kursant nie jest dopuszczony do egzaminu

- po każdej nieobecności kursant jest zobowiązany do napisania pracy z
tematyki realizowanej na danych zajęciach

- zdanie egzaminu części ogólnej

- udokumentowane przeprowadzenie 6 hospitacji treningowych w klubie sportowym

- obserwacja meczu piłkarskiego – wypełnienie arkusza obserwacji

- przygotowanie konspektu do oceny

- przeprowadzenie lekcji egzaminacyjnej

- zaliczenie u każdego wykładowcy – karta zaliczeń.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: