LISTA DARCZYŃCÓW I STAN KONTA "FUNDUSZU POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ".


Według stanu na 31.07.2006 rok:

1. Józef Kaczor -1100 zł - Rymanów-Honorowy Prezes OZPN,

2. Jan Ciupka - 510 zł - Krosno Prezes OZPN

3. Tadeusz Kaleniceki - 500 zł - Krosno - były poseł,

4. Tadeusz Putyra - 200 zł - Jedlicze - Prezes ZP-RE ,

5. Mieczysław Bieńczak - 100 zł - Krosno - sympatyk piłki nożnej,

6. Henryk Dąbrowiecki - 75 zł - Dydnia - wiceprezes OZPN,

7. Władysław Śnieżek - 40 zł - Iwonicz - członek zarządu OZPN,

8. Mieczysław Kilar - 30 zł. - Rogi - wiceprezes OZPN,

9. GOK Jasienica Rosielna - 100 zł

10. LKS "Brzozvia" Brzozów - 70 zł

11. Wydział Gier OZPN - 70 zł

12. Kolegium Sędziów OZPN - 55 zł

13. LKS "Victoria" Dobieszyn - 30 zł

RAZEM - 2810 słownie dwa tysiące osiemset dziesięć
APEL

Drodzy Koledzy, Piłkarze, Działacze, Sędziowie, Trenerzy, Sympatycy Piłki Nożnej.Paragraf 51 Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie mówi o możliwości tworzenia i gromadzenia środków finansowych na Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.Jak wszyscy wiemy nasza ukochana piłka nożna jest najpopularniejszą niestety, też jedną z niebezpiecznych dyscyplin sportowych. Znane są nam dramatyczne przypadki, czynnych i byłych zawodników, trenerów, sędziów i działaczy, po prostu naszych ludzi dotkniętych tragediami i nieszczęściami losowymi. Jakże często ludzie CI, jeszcze niedawno nam bliscy i potrzebni, pozostają ze swoimi dramatami i nieszczęściami sami, zapomniani, opuszczeni, bez jakiegokolwiek wsparcia, i jakiekolwiek pomocy.My chcemy, możemy, i powinniśmy im pomóc.Na wniosek Komisji Historii, Marketingu i Promocji, Zarząd OZPN Uchwałą z dnia 14 stycznia 2005 roku, postanowił stworzyć: FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJGłówne założenie i cele Funduszu to:* gromadzenie środków finansowych przekazywanych na konto przez wszystkich ludzi dobrej woli,

* gromadzenie środków finansowych z imprez i innej działalności OZPN,

* udzielanie pomocy finansowej dla zawodników, działaczy, trenerów sędziów oraz ich najbliższych, w przypadku gdy znajdą się oni w trudnej sytuacji losowej.A P E L U J E M Y zatem do wszystkich ludzi dobrej woli a szczególnie do zawodników, działaczy, trenerów, sędziów i sympatyków piłki nożnej, o dokonanie dobrowolnych doraźnych lub systematycznych wpłat na ten szlachetny cel.* Bądźmy solidarni na dobre i złe.

* Bądźmy wrażliwi na nieszczęścia ludzi nam bliskich.

* Nie pozostawiajmy ludzi dotkniętych przez los samych.

* Bądźmy razem i na dobre i na złe.


Dobrowolne, stałe lub doraźne wpłaty od osób fizycznych, instytucji i firm prosimy przekazywać na nasze konto:

OZPN Krosno PEKAO S.A. I O/Krosno

93124023111111000038834675

Obowiązkowo z dopiskiem FunduszSzczegółowe zasady funkcjonowania Funduszu oraz udzielanie pomocy dla zainteresowanych, dotkniętych przez los osób, można znaleźć, na naszej stronie internetowej www.ozpn.krosno.net.pl, link aktualności lub w biurze OZPN Krosno Ul. Bieszczadzka 1, pokój 508, tel./fax. 43-209-86.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: