Załącznikdo Regulaminu Rozgrywek na sezon 2011/2012 OZPN KrosnoZasady awansów i spadków

l. Klasa
"O"a) awans do podkarpackiej IV ligi seniorów uzyska
drużyna, która po zakończeniu rozgrywek zajmie l miejsce w tabeli. W przypadku
nie otrzymania licencji lub rezygnacji z awansu przez tą drużynę dopuszcza się
możliwość awansu drużyny, która zajmie 2 miejsce.b) do klasy "A" zostaną zdegradowane 3
drużyny, które po zakończeniu rozgrywek zajmą w tabeli 3 ostatnie miejsca, oraz
o tyle więcej drużyn ile spadnie z IV ligi z terenu OZPN Krosno.2.
Klasa "A"a) do klasy ,,O" awansują po 2 drużyny z każdej
grupy, które po zakończeniu rozgrywek w tabeli zajmą 1 i 2 miejsca. W przypadku
nie otrzymania licencji lub rezygnacji z awansu przez te drużyny dopuszcza się
możliwość awansu drużyn, które zajmą 3 miejsca.b) do klasy
,,B" zostaną zdegradowane po 3 drużyny z każdej grupy, które po
zakończeniu rozgrywek zajmą w tabeli 3 ostatnie miejsca.  c) do klasy „B” spadnie o tyle więcej drużyn ile więcej
spadnie z klasy ,,O".

3. Klasa "B"a) do klasy "A" awansują po 2 drużyny z
każdej grupy, które po zakończeniu rozgrywek w tabeli zajmą 1 i 2 miejsca.b) do klasy
"C" zostaną zdegradowane po 2 drużyny z każdej grupy, które po
zakończeniu rozgrywek zajmą ostatnie i przedostatnie miejsce w tabeli, oraz dwie
drużyny z trzeciego miejsc od końca z 3 grup klasy "B" z najmniejszą  ilością

zdobytych punktów w całym sezonie rozgrywkowym. W przypadku równej ilości
punktów o spadku jednej z drużyn decydować będzie różnica goli.c) do
klasy "C" spadnie o tyle więcej drużyn o ile więcej spadnie z klasy
"A". 4.
Klasa "C"a) do klasy "B" awansują po 2 drużyny z
każdej grupy, które po zakończeniu rozgrywek w tabeli zajmą 1 i 2 miejsce.

Rozgrywki młodzieżoweNa wniosek klubów, oraz po analizie
Ankiet Zgłoszeniowych Zarząd na swym posiedzeniu w dniu 8 lipca postanowił od
sezonu 2012/2013 zwiększyć ilość drużyn występujących w rozgrywkach klasy
Okręgowej – junior, trampkarz do 14a) z
klasy ,,O" i "A" juniorów do klasy wyższej awansują drużyny,
które w tabeli zajmą 1 miejsca w swoich grupach rozgrywkowych. W przypadku
rezygnacji z awansu do wyższej klasy, dopuszcza się możliwość awansu drużyny,
która zajmie 2 miejsce.b) drużyna, która zajmie ostatnie miejsce w tabeli kl.
,,O" juniorów spadnie do klasy "A" .c) o awansie lub spadku w rozgrywkach juniorów i
trampkarzy decyduje miejsce w tabeli drużyny juniorów.d) ilość drużyn spadających może być zwiększona o ilość
drużyn spadających z klasy wyższej.6.
Ostateczna interpretacja zasad awansów i spadków przysługuje Zarządowi OZPN
Krosno.  Podziel się tą informacją ze znajomymi: