Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów informuje, że Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza odbędzie się dnia 25 maja /piatek/ 2012 godz. 16,30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: