Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie ogłasza nabór kandydatów na sędziów piłki nożnej.
Zasady naboru oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania ze strony krośnieńskich sędziów


www.kskrosno.pl
Ankietę oraz zaświadczenie kandydata o niekaralności
prosimy składać do dnia 15.12.2013 r. na adres:

KOLEGIUM SĘDZIÓW

OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W KROŚNIE

ul. Bieszczadzka 1, skr. poczt. 109

38-400 Krosno
Podziel się tą informacją ze znajomymi: