Zarząd Kolegium Sedziów informuje wszystkich arbitrów klas O, A, B, C, próbnych i urlopowanych, że decyzją Zarządu z dnia 2 maja 2008 roku egzaminy sędziów odbędą się:
1. Sedziowie klasy O i klasy A w dniu 23.05.2008, zbiórka o godzinie 15:45 w Trzcinicy (piątek)

2. Sedziowie pozostałych klas, próbni i urlopowani - 31.05.2008, zbiórka o 9:45 w Trzcinicy.

Ponadto Zarząd ustalił komisje egzaminacyjne w osobach:
Test pisemny: Tadeusz Kasprzyk (przewodniczący) oraz członkowie: Liwosz Stanisław, Śnieżek Władysław, Macios Jan.
Test biegowy interwał: Mieczysław Sokołowski (przewodniczący) oraz członkowie: Antoni Malak, Janusz Małek, Maciej Błachaniec, Marek Guzik, Dawid Wierdak, Rafał Komański, Tomasz Jagieła, Rafał Żychowski, Piotr Ekiert, Grzegorz Żurawski, Rafał Krężałek.Na dzień egzaminów sedziowie przedłożą komisji biegowej aktualne (w oryginale) badania lekarskie. Brak aktualnych badań lekarskich spowoduje niedopuszczenie sedziego do egzaminów. Istotne sprawy organizacyjne przekażemy sędziom w dniu egzaminów. Obecnośc obowiązkowaPrzewodniczący Kolegium Sedziów KS KROSNO - Stanisław Jagieła
Podziel się tą informacją ze znajomymi: