OZPN Krosno przypomina, że kurs opieki przed medycznej odbędzie się 15 marca 2014 roku (sobota) w restauracji Elwit ul. Zręcińska 82 o godz. 9,30. Opłatę za kurs w wysokości 40 zł należy uiścić w dniu kursu przy podpisywaniu listy obecności. Uczestnicy kursu otrzymają stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz obiad. Zapisy uczestników na w/w kursu przyjmowane
będą do dnia 10 marca zgłoszenia telefoniczne, email lub pisemnie. W celu należytego przygotowanie kursu, zgłoszenie musi zawierać; nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL. Osoby które dokonały już zgłoszenia, proszone są o uzupełnienie powyższych danych.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: