Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Krośnie tworzą:

✅ Grzegorz Gądela – przewodniczący

✅ Krzysztof Kosiek – sekretarz

✅ Albin Kijowski – referent ds. finansowych

✅ Artur Szelc – referent ds. szkoleniowych i egzaminacyjnych

✅ Leszek Śnieżek – referent ds. obsady

✅ Daniel Aleksander – członek zarządu, kierownik grupy szkoleniowej Jasło

✅ Kamil Dobosz – członek zarządu, kierownik grupy szkoleniowej Brzozów

✅ Rafał Komański – członek zarządu, kierownik grupy szkoleniowej Sanok

✅ Rafał Krężałek – członek zarządu, kierownik grupy szkoleniowej Krosnowięcej na Kolegium Sędziów Krosno oraz PLIKOWNI na www.kskrosno.pl