Błachaniec Maciej - PRZEWODNICZĄCY

Sokołowski Mieczysław - SEKRETARZ

Dobosz Kamil - REFERENT DS. FKSP

Aleksander Daniel - CZŁONEK

Gądela Grzegorz - CZŁONEK

Geldner Wojciech - CZŁONEK

Krężałek Rafał - CZŁONEK

Śnieżek Leszek - CZŁONEK

więcej na www.kskrosno.pl