1. Stanisław Jagieła - Przewodniczący
2. Marek Dyląg - Członek
3. Wojciech Gonet - Członek
4. Mieczysław Kilar - Członek
5. Stanisław Liwosz - Członek
6. Robert Pieszczoch - Członek
7. Jan Sokołowski - Członek
8. Władysław Śnieżek - Członek