1. Grzegorz Gądela - Członek
2. Grzegorz Lisowski - Członek
3. Mieczysław Kilar - Członek
4. Łukasz Michnal - Członek
5. Bogusław Szczurek - Członek