Akcja "Piłkarska Zima 2008 – OZPN Krosno" ma na celu popularyzację piłki nożnej, szukanie i dalsze szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej piłkarsko. Akcja ma również służyć popularyzacji piłki halowej na terenie naszego działania, oraz prawidłowemu przygotowaniu zawodników w poszczególnych grupach wiekowych do udziału w systematycznych rozgrywkach na dużych boiskach, prowadzonych przez OZPN Krosno.
Turnieje w poszczególnych kategoriach wiekowych służyć będą wyłonieniu reprezentacji OZPN Krosno, które będą uczestniczyć w halowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Halowej Piłce Nożnej.
W roczniku 1995 akcja ma również na celu kontynuowanie współpracy z Oblastnym Futbolowym Zvazem w Preszowie (Słowacja). W roczniku tym obędzie się w styczniu 2008 roku w Krośnie turniej z udziałem reprezentacji Oblastnego Futbolowego Zvazu w Preszowie, a następnie w miesiącu marcu reprezentacja OZPN Krosno uczestniczyć będzie w turnieju w Preszowie.Terminy i założenia organizacyjne:W miesiącach styczeń – luty 2008 roku, rozegrane zostaną powiatowe halowe turniej piłkarskie w poszczególnych rocznikach:

Lp. Rocznik Termin Miejsce Trenerzy reprezentacji
1. 1997 06.02.08 Hala GOSiR Jedlicze Czaja Lech
2. 1996 03.02.08 Hala Sportowa Z. Sz. Lesko Maciela Witold, Poduklski R.
3. 1995 10.01.08 Hala MOSiR Krosno Wanat Antoni
4. 1994 14.01.08 Hala MOSiR Jasło Jaślar Paweł, Hap Robert
5. 1993 26.01.08 Hala GOSiR Jedlicze Gleń Robert, Raus Grzegorz
6. 1992 02.02.08 Hala Z. Sz. Brzozów Eustachiewicz Jan
W turniejach uczestniczyć będą drużyny klubowe, zaproszone przez OZPN Krosno oraz poszczególnych organizatorów. W każdym turnieju winno uczestniczyć minimum 6 drużyn. W składzie danej drużyny może występować 2 zawodników z innych klubów, z terenu danego powiatu.Przed poszczególnymi turniejami kierownicy drużyny, na odprawie technicznej dostarczają listę zawodników, z wyszczególnymi numerami zawodników, obowiązującymi przez czas trwania turniejów.Turnieje te zostaną zorganizowane przez wiodące kluby z danego powiatu a osobami odpowiedzialnymi będą członkowie zarządu OZPN-u Krosno, z tego terenu. Turnieje; w Lesku – Jan Jobczyk, Krosno – Andrzej Włodarski, Jasło, - Jerzy Węgrzyn Jan Zawiliński, Janusz Sokołowski, Brzozów – Pilszak Ryszard, Henryk Dąbrowiecki, Jedlicze – Janusz Czaja.Drużyny zajmujące 3 pierwsze miejsca w poszczególnych turniejach zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami a pozostałe drużyny dyplomami. Na każdym turnieju zostaną wyłonieni: król strzelców, najlepszy bramkarz, najwszechstronniejszy zawodnik, którzy otrzymają nagrody indywidualne.Po zakończeniu poszczególnych turniejów trenerzy odpowiedzialni za reprezentacje, OZPN, które wezmą udział w Mistrzostwach Podkarpackiego Związku powołają kadry, a każdy zawodnik powołany do tej kadry, otrzyma akt powołania do reprezentacji.Ramowy Regulamin Turniejów Powiatowych- każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie, oraz
legitymację szkolną,

- czas gry od 12 do 20 minut bez zmiany stron, w zależności od kategorii
wiekowej, ustala organizator poszczególnych turniejów,

- w grze uczestniczy 5 zawodników w tym bramkarz,

- mecze rozgrywane będą piłkami halowymi,

- bramkarz nie może wykopać piłki z powietrza lub wyrzucić jej ręką poza
linię środkową boiska, bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu
autowego,

- rzut z autu wznawiany jest z linii bocznej nogą,

- turnieje rozgrywany będzie systemem każdy z każdym,

- rzuty karne wykonywane są z odległości 7 metrów od linii bramkowej,

- nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej,

- odległość przeciwnikach przy rzutach wolnych wynosi 3 metry,

- wszelkie zagrania tzw. „wślizgiem” są zabronione i będą karane rzutem
wolnym,

- zmiany zawodników dokonywane są dowolnym systemem, z tym, że
nie ma przerwy w grze na dokonanie zmiany, oraz na parkiecie nie może
przybywać więcej jak 5 zawodników,

- za przewinienia w grze stosowane będą kary wychowawcze, w zależności
od rodzaju przewinienia, tj. 2 minuty, 5 minut, lub wykluczenia do końca
meczu,

- w przypadku wysoce niesportowego zachowania się zawodnika, może on
zostać wykluczony z uczestnictwa w dalszej części turnieju, decyzją
organizatora zawodów na wniosek sędziego

- w sprawach spornych nie ujętych w powyższych zapisach decyzję
podejmuje organizator turnieju.


Koszty organizacyjne turnieju ponoszą organizatorzy, koszty transportu ponoszą uczestniczące w turniejach kluby.


Termin zgłoszenia drużyn do poszczególnych turniejów ustala się na dzień 30 grudzień 2007 roku.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: