1. Dariusz Jęczkowski - Przewodniczący
2. Grzegorz Raus - Wiceprzewodniczący
3. Marcin Józefowicz - Sekretarz
4. Łukasz Aszklar - Członek
5. Marek Dyląg - Członek
6. Robert Gębuś - Członek
7. Robert Hap - Członek
8. Wiesław Jakieła - Członek
9. Paweł Jaślar - Członek
10. Sławomir Skwarcan - Członek