Prezes

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Wiceprezes ds. sportowych

Sekretarz

Członek