W dniu 19 sierpnia br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgowego Związku Piłki Nożnej, które wybrało swoje władze na kadencję 2016-2020. Prezesem Zarządu został wybrany Wojciech Sokołowski.
Zarząd OZPN w Krośnie pracował będzie w składzie:
Aszklar Łukasz
Bober Mateusz
Buba Krzysztof
Dyląg Marek
Jakieła Wiesław
Józefowicz Bogdan
Kilar Mieczysław
Kmiecik Dariusz
Michalski Grzegorz
Pers Grzegorz
Pieszczoch Robert
Różowicz Marian
Włodarski Andrzej
Wójcik Ludwik

Zarząd OZPN w Krośnie na swoim pierwszym posiedzeniu, zgodnie z §35 Statutu OZPN wybierze Prezydium Zarządu. Członkami Komisji Rewizyjnej OZPN w Krośnie zostali:
Kociuba Marcin
Kozicki Kazimierz
Krężałek Kazimierz
Nycz Grzegorz
Stefanik Wojciech

Członkowie Komisji Rewizyjnej, zgodnie z § 37 Statutu OZPN wybiorą Przewodniczącego pośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza komisji.

Zapraszamy chętne osoby do współpracy w Komisjach i Wydziałach naszego Związku, dodatkowe informacje podamy po ukonstytuowaniu się Zarządu.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: