1. Grzegorz Michalski - Przewodniczący
2. Mariusz Zając - Wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Buba - Członek
4. Henryk Dąbrowiecki - Członek
5. Dariusz Domagalski - Członek
6. Józef Habrat - Członek
7. Krzysztof Rajchel - Członek
8. Jan Rogalski - Członek
9. Piotr Samborski - Członek
10. Albin Wierdak - Członek