1. Mieczysław Kilar - Przewodniczący
2. Jarosław Grześków - Członek
3. Stanisław Jagieła - Członek
4. Sławomir Jakubowski - Członek
5. Grzegorz Lisowski - Członek
6. Jan Sokołowski - Członek
7. Władysław Śnieżek - Członek
8. Ludwik Wójcik - Członek