7


 


W dniu 20 października odbyło sie plenarne spotkanie sędziów wszystkich grup szkoleniowych przynależnych do Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie z Prezesem i Członkami Zarządu OZPN Krosno. W spotkaniu uczestniczyli poza szeroką grupą sędziów - Prezes OZPN Krosno Wojciech Sokołowski, Członek Zarządu OZPN Krosno - Andrzej Włodarski, Członek Zarządu, Przewodniczący Wydziału Gier Mieczysław Kilar, Członek Zarządu, Przewodniczący Wydziału Dyscypliny Grzegorz Michalski.Jako pierwszy głos zabrał Wojciech Sokołowski, przedstawiając swoją osobę gronu zgromadzonych sędziów, nakreślił płaszczyzny do współpracy z Kolegium Sędziów.


4


Jako drugi w kolejności głos zabrał Mieczysław Kilar, omawiając nieprawidłowości przy wypełnianiu dokumentacji meczowej przez sędziów. Sędziowie mieli czas aby przedyskutować i przekazać swoje spostrzeżenia dotyczące rozgrywek.


2


8


1


3


Na koniec głos zabrał Grzegorz Michalski przedstawiając niektóre z zapisów Regulaminu Dyscypliny oraz przedstawił po krótce pracę Wydziału Dyscypliny.


9 


10


5


6


11

Podziel się tą informacją ze znajomymi: