Kontuzja... oby ich nie było, wszystkim kontuzjowanym zawodnikom przy okazji tego artykułu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Ale czy wtedy przerywa się grę? Leży, leży wybij!!!
To często słychać na naszych boiskach. Przepisy mówią wyraźnie, że w przypadku lekkich kontuzji sędzia nie przerywa gry aż do momentu, gdy piłka jest poza grą.

Co więcej, drużyna poszkodowana nie ma prawa oczekiwać, że przeciwnik zatrzyma grę czy wybije piłkę w duchu fair play i nie może rościć o to pretensji do sędziego.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: