Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie zaprasza Prezesów /przedstawicieli/ Klubów zrzeszonych w OZPN Krosno na spotkanie szkoleniowo - organizacyjne, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2017 /piątek/o godz.17.00 w restauracji „Elwit” w Krośnie ul. Zręcińska 22.
Program spotkania:
1.Bezpieczeństwo na obiektach sportowych-przedstawiciel Policji
2. Podsumowanie sezonu 2016/2017 oraz wstępne założenia na sezon 2017/2018 - Przewodniczący Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny
3. Omówienie regulaminów obowiązujących w sezonie 2017/2018 wraz z istotnymi zmianami - przedstawiciel Podkarpackiego ZPN,
4. Omówienie przepisów gry wraz z istotnymi zmianami - Przewodniczący Kolegium Sędziów OZPN Krosno
5. Sprawy bieżące
6. Wolne wnioski i wystąpienia.

W trakcie spotkania przewidziano obiad i poczęstunek. Ponadto wśród uczestników zebrania zostaną rozlosowane drobne nagrody dla klubów.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes OZPN w Krośnie
Wojciech Sokołowski
Podziel się tą informacją ze znajomymi: