Celem projektu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Realizacja programu przyczyni się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym. Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację programu wynosi 15 milionów złotych.
Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. Jest odpowiedzią na stwierdzony deficyt obiektów tego typu i pierwszym przedsięwzięciem o charakterze ogólnopolskim, inicjującym oraz wspierającym inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich.
U podstaw projektu leży założenie, oparte o wcześniejsze doświadczenia resortu w zakresie realizacji programów dedykowanych konkretnemu rodzajowi infrastruktury sportowej, iż bodźce w postaci dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, skutecznie zachęcają inwestorów do rozwoju bazy sportowej i przekładają się na wzrost liczby danych obiektów. Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w dwóch wariantach realizacyjnych:
1. zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m;
2. budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu oraz 3 mln zł w przypadku drugiego wariantu.
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 17 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r.
Więcej szczegółów znaleźć można klikając tutaj
Podziel się tą informacją ze znajomymi: