Szanowni Państwo, niniejszym uprzejmie informujemy, że od 8 czerwca 2020 r. adres siedziby Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej ulega zmianie z dotychczasowego na następujący: Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów. Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane rejestrowe
(NIP, REGON, KRS) oraz dane kontaktowe (telefony, adresy e-mail) nie ulegają zmianie. Uprzejmie prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach, a także przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie na powyższy adres.
.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: