Przedstawiamy Państwu zalecenia dla organizatorów współzawodnictwa sportowego.
1. Ogólne
Wydarzenia są organizowane BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI. Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej, przestrzeni wspólnych. Promować i stosować zasady prewencyjne:
• częste mycie lub dezynfekowanie rąk • zachowanie dystansu 2 m i wietrzenie pomieszczeń • stosowanie etykiety kichania – przysłaniać usta łokciem • unikania dotykania oczu i ust.
Tam, gdzie jest to możliwe, zachować otwarte ciągi komunikacyjne, np. zachować otwarte drzwi, aby ograniczyć dotykanie klamek.
Miejsca parkingowe wyznaczyć tak, żeby minimalizować kontakt fizyczny osób przyjeżdzających na teren klubu.
Organizator jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku.
Organizator wydarzenia sportowego powinien:....

O tym wszystkim dowiesz się pobierając dokument:
Pobierz
Podziel się tą informacją ze znajomymi: