Wszystkie 25 terminarzy zostało opublikowane na naszej stronie (od seniorów po młodzików). Przypominam tym panom Prezesom, którzy nie wpisali w systemie Extranet godzin rozpoczęcia meczów jako gospodarz, że taki obowiązek spoczywa na klubie, który jest gospodarzem. Klub, który tego nie uczyni godzina meczu zostanie nadana z urzędu. Późniejsza zmiana będzie kosztowna zgodnie z zapisem Regulaminu Rozgrywek.
Przewodniczący
Zespołu Orzekającego
Mieczysław Kilar
.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: