Publikujemy aktualizację stawek ryczałtów sędziowskich, obserwatorów i delegatów. Zmiany w porównaniu do poprzedniej tabeli są zaznaczone na czerwono.
.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: