W systemie EXTRANET zostały zamieszczone terminarze rundy wiosennej 2021 wszystkich klas rozgrywkowych.
Zobowiązuję kierownictwa klubów o wpisywania godzin meczów na swoim boisku jako gospodarz.
Kierownictwa klubów przyjezdnych o akceptację proponowanej godziny. Wpisywane godziny meczu należy dokonać
przed rozgrywkami na całą rudę rozgrywkową.
W rozgrywkach drużyn młodzieżowych godziny meczów zostały ustalone z urzędu.
Ze sportowym pozdrowieniem:
Przewodniczący
Zespołu Orzekającego nr 3
Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN
Mieczysław Kilar
.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: