Jeszcze przez niespełna miesiąc kluby mogą składać wnioski o przyznanie środków
z ministerialnego programu "KLUB". W puli projektu do podziału jest 40 milionów złotych.
Jak co roku, kluby mogą pozyskać wsparcie w wysokości 10 (kluby jednosekcyjne) bądź
15 (wielosekcyjne) tysięcy złotych. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje, które należy wziąć pod uwagę.
DLA KOGO?
Choć program "Klub" jest rodzajem bardzo powszechnego wsparcia, nie wszystkie podmioty są uprawnione do skorzystania z tego dofinansowania. Podstawowym kryterium jest działalność klubu sportowego w formie stowarzyszenia zajmującego się upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym także jako uczniowski klub sportowy. Podmiot musi prowadzić formalnie zarejestrowaną działalność (wpis do KRS bądź ewidencji starosty) przez co najmniej 3 lata od daty złożenia wniosku. Ponadto wsparcie ograniczono do podmiotów, które w roku poprzednim i obecnym otrzymały łączne dotacje na dany rok
(ze wszystkich źródeł publicznych) w wysokości nie wyższej niż 200 tysięcy złotych.
Wysokość dotacji ma też później spory wpływ przy ocenianiu wniosków, dlatego należy mieć świadomość, że im wyższa kwota otrzymanych środków z innych źródeł publicznych, tym niższa ocena wniosku i mniejsza szansa na dotację w ramach programu "Klub".
NA CO?
Środki w ramach programy "Klub" można przeznaczyć na trzy rodzaje działań, z których jeden jest obligatoryjny. To wynagrodzenie trenerów, na które należy przeznaczyć 60% otrzymanej kwoty (6 lub 9 tysięcy). Pozostałą część środków można przeznaczyć opcjonalnie na zakup sprzętu bądź dofinansowanie organizacji obozu sportowego.
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Wniosek wypełniany w ramach programu "Klub" jest dość prosty. Najwięcej błędów popełnianych jest przez kluby w związku z dołączanym sprawozdaniem finansowym,
w którym nie zostaje wyodrębniona kwota otrzymanych dotacji i jednocześnie nie zostaje załączone oświadczenie o wysokości dotacji jako informacja dodatkowa. Brak takich danych wyraźnie zaznaczonych jest powodem do odrzucenia wniosków.
Wszelką dokumentację można wypełnić i skompletować w ciągu jednego dnia. Jeśli ktoś jednak nosi się z zamiarem złożenia wniosku, powinien przede wszystkim zadbać
o terminowe przygotowanie sprawozdania finansowego. Zgodnie z ustawą
o rachunkowości sprawozdanie organizacji musi być przygotowane w ciągu 3 miesięcy
od zakończenia roku finansowego. Dla zdecydowanej większości podmiotów jest to 31 marca. Tymczasem wnioski w programie "Klub" należy złożyć do 15 marca, a zatem wcześniej niż prawo obliguje do tego księgowych! Warto zatem już dziś skontaktować się
z księgowością i ustalić wspólnie wcześniejszy termin przygotowania sprawozdania.
Przygotowanie wniosku jest dość łatwe i można tego dokonać samodzielnie. Możliwe jest skorzystanie z pomocy firm działających na rynku. Nie warto jednak korzystać z podmiotów, które pobierają opłaty za samo przygotowanie wniosku. Z jednej strony nie daje
to gwarancji otrzymania wsparcia, z drugiej kluby najczęściej potrzebują pomocy już w dalszej części realizacji zadania i rozliczenia dotacji. Jeśli więc korzystać z czyjejś pomocy, najlepiej wybrać podmiot, który będzie wymagał płatności tylko w przypadku otrzymania dotacji
i będzie gwarantował ciągłe wsparcie.
Szczegóły dotyczące programu "Klub" dostępne są na stronie ministerialnej : https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub
Podziel się tą informacją ze znajomymi: