Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 20 marca 2021 roku na terenie całego kraju wprowadzone zostały obostrzenia, polegające m. in. na zamknięciu obiektów sportowych, które obejmują również rozgrywki amatorskie.
W chwili obecnej prowadzone są konsultacje z klubami IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na temat statusu piłkarzy i możliwości dalszego prowadzenia rozgrywek pomimo wprowadzonych obostrzeń. O wyniku tych konsultacji oraz podjętej decyzji poinformujemy osobnym komunikatem.
Ograniczenia nie dotyczą rozgrywek młodzieżowych drużyn zrzeszonych
w strukturach Podkarpackiego ZPN (posiadających stosowne zaświadczenie)

Rozgrywki grup młodzieżowych będą się odbywały zgodnie z zaplanowanymi terminarzami rundy wiosennej.

W świetle Rozporządzenia prowadzenie działalności związanej ze sportem, polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych
i wydarzeń sportowych zostało dopuszczone wyłącznie dla sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a w przypadku dzieci i młodzieży, ograniczone do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy potwierdzonego stosownym zaświadczeniem.

Wystawione do tej pory zaświadczenia o przynależności do Związku i uczestnictwie w rozgrywkach młodzieżowych pozostają ważne. Nie ma konieczności ponownego wystawiania dokumentów.

Szczegóły dot. wystawiania zaświadczeń można znaleźć tutaj:
http://podkarpackizpn.pl/index.php/archiwum/2276-oswiadczenia-o-uczestnictwie-w-rozgrywkach-ligowych-dzieci-i-mlodziezy

Chcemy również podkreślić, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wystawiane zaświadczenia uprawniają do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach. Nie mają natomiast zastosowania w przypadku zespołów seniorskich.

Podziel się tą informacją ze znajomymi: